【TATUNG大同】50吋 LED液晶顯示器+視訊盒 (型號:DC-50H10)

品牌: TATUNG大同
供應商: 大同

                                    商品介紹產品特色

‧解析度:1920x1080
‧第二代水晶色彩影像技術
通過國際機構SGS低藍光測試
‧雜訊抑制功能
‧數位音箱設計
‧支援杜比音效
‧支援多媒體播放(HDMI/USB:3/1組)
‧智慧節能功能