TATUNG大同洗衣機13KG(型號:TAW-A130M)

供應商: 大同

                                                                     商品介紹

 


                TATUNG大同 13KG洗衣機 (TAW-A130M)

                                        ★產品特色★
                                  ·金級省水與節能標章
                                  ·單獨浸泡行程
                                  ·微電腦FUZZY全自動洗衣
                                  ·緩降式上蓋
                                  ·隱藏式濾網
                                  ·8種洗衣行程
                                  ·8道水位選擇
                                  ·不鏽鋼內槽
                                  ·槽洗淨功能防霉除菌